Memprezento de sinjoro Mana Namutema Brinson

Vicprezidanto de INA el Demokratia Respubliko Kongolando.

Mana Namutema Brinson Mi estas konga esperantisto loĝanta en Demkratia Respubliko Kongolando,urbo Bukavu, provinco de Suda Kivuo.

Profesie mi estas terkultivisto, naturkuracisto kaj bredas abelojn. Nunjare mi sukcesis atingi 30 ujojn da abeloj. Ili helpas min kuracii miajn samlandanojn. Ankaŭ aliajn medikamentojn mi bone konas.

Mi estas ankaŭ lernejestro - mi instruas Esperanton al georfoj, kies gepatroj estis mortigitaj dum la milita periodo. Mi sukcesis fondi etan lernejeton.

Kiel ĉiuj karitataj asocioj mi deziras plibonigi la staton de malriĉuloj, nia idealo estas plibonigi la staton de malsanuloj, senpage. Oni ja diras, ke la plej bonaj donacoj estas tiuj, kiujn oni mem donas! Ni ne lasu la malsanulojn, se ni iel kapablas helpi ilin!

Se oni komencas gravan laboron,oni ne rajtas ĉesi, se EBLAS daŭrigi, tial ni estus NEANSTATAUEBLAJ VOLORAJ HOMOJ. Multan respondecon ni prenis sur nin, sen tio la malsanuloj jam mortus.

La tuta Esperantujo en Suda Kivuo admiras min kaj ĝojus, se mi fariĝus Estrarano de INA en Afriko, ĈAR mi estas tre juna kaj laborema kaj laboras kiam oni trudas aŭ ne.

Mi estas en kontakto kun preskaŭ ĉiuj naturkuracistoj en Suda Kivuo kaj kreis ASOCION. Mi estas la gvidanto kaj havas komitaton.

Estus bone krei aŭ havi oficejon de INA en Bukavu urbo. Tiu oficejo certigus por la membroj [kunlaborantoj] la avantaĝojn de komuna laboro. La alia avantaĝo estas, ke kiam ili scius, ke ni havas konekton aŭ rilaton kun Panjo-INA el Herzbergo, tio farus, ke nia Organizaĵo/INA en Kongolando neniam velku. Troviĝas nun kelkaj junaj esperantistoj, kiuj ŝatas asocian vivon aŭ kunlaboron kun maljunuloj kaj progresantoj, ili ankaŭ ŝatus fariĝi naturkuracistoj. Tiu oficejo en Bukavu ne estu memstare/sendepende de Panjo-INA en Germanio, ne. La rilato al la membroj de INA en Bukavu estos demokrata,la kuraca strukturo profitos la loĝantojn de la urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, eĉ unuopulojn.

Estas iom socialisma penso ne kapitalisma, kiel oni diras, ke la nedankemuloj neniigas la memoron, kaj mia plej granda doloro estas pensi pri la doloro de mia najbaro kiu daŭxre suferas.

Ni daŭrigu nian rilaton kiel kara floro, por ke ni ne falu kun la pordo en la domon.

Retadreso: mana.esperanto.brinson@gmail.com

Telefonoj:
+ 243847405100
+ 243997187228
+ 250781163202

Skajpo:     brinson.mana26

Adreso:     Mana Namutema Brinson B.P.428 Rusizi Cyangugu

reen al la komenco    reen al la INA-estraro